Απολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις

Το Ίδρυμα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου έχει θεσπίσει από την ίδρυσή του δύο ετήσια βραβεία. Ο διαγωνισμός για τα Έπαθλα Γιάννη Σπυρόπουλου προκηρύσεται στην μνήμη του ζωγράφου κάθε χρόνο και απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες, με μοναδικό περιορισμό να μην έχουν συμπληρώσει τα τριάντα τους χρόνια κατά το χρόνο υποβολής του φακέλου τους. Πρόκειται για δύο χρηματικά βραβεία. Το πρώτο Έπαθλο αντιστοιχεί σε πέντε χιλιάδες ευρώ και το δεύτερο σε τρείς χιλιάδες ευρώ.

Κάθε μορφή εικαστικής τέχνης είναι δεκτή στις υποψηφιότητες για τα Έπαθλα Σπυρόπουλου Ο φάκελος συμμετοχής υποβάλλεται μόνο σε ψηφιακή μορφή και πρέπει να περιέχει:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου (όψη με τα στοιχεία)
3. Τα έργα (ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, αντικείμενα) –όχι περισσότερες από 20 εικόνες έργων -με τα στοιχεία τους (υλικό, διαστάσεις, ημερομηνία), τα έργα Βίντεο -να μην υπερβαίνουν συνολικά τα 15 λεπτά.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου συμμετοχής είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους.

Το υλικό πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά με ΕΛΤΑ στην διεύθυνση:
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Θ. 27020, ΑΘΗΝΑ 11742

 

 

 

Ο διαγωνισμός για το Έπαθλο Βασίλης Ι. Βαλαμπούς 2014 προκηρύχτηκε και η προθεσμία υποβολής του φακέλου είναι επίσης η 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες πρέπει να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής σε ψηφιακή μορφή και να περιέχει:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Παρουσίαση του έργου τους περιληπτικά. Τα έργα βίντεο να μην υπερβαίνουν συνολικά τα 20 λεπτά.
4. Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικό σημείωμα με τα στοιχεία τους.
5. Παρουσίαση της δουλειάς που εκπονείται, συγκεκριμένα για τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Ο επόμενος διαγωνισμός για το «ΕΠΑΘΛΟ ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ», θα προκηρυχτεί το 2016.