ΓΣ_Παπαιωαννου

 

 

το Πωλητήριο

Στο Ίδρυμα Σπυρόπουλου λειτουργεί πωλητήριο το οποίο διαθέτει τα βιβλία και τους καταλόγους του Γιάννη Σπυρόπουλου, διάφορα μικροαντικείμενα, κάρτες και αφίσες.
Επίσης όλες τις εκδόσεις που έχει πραγματοποιήσει το ίδρυμα με την ευκαιρία των εκδηλώσεων του.

Διατίθενται σαν μοναδική ευκαιρία προς αγορά, χαρακτικά και μεταξοτυπικά πολλαπλά, δημοσιευμένα απο τον ίδιο τον ζωγράφο.