1951 – 1955

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων της ζωγραφικής επιφάνειας

Ξεκινώντας από την πρώιμη φάση της ζωγραφικής του η οποία χαρακτηρίζεται από την παραστατική απεικόνιση διακρίνουμε δύο ενότητες: την περίοδο της «γκρίζας πινελιάς» (1940-48) και εκείνη της «κάθετης πινελιάς» (1949-50). Ακολουθεί η περίοδος της «ναίφ όρασης» με τοπιογραφίες που δουλεύτηκαν σε μεγάλο αριθμό παραλλαγών. Στα έργα της περιόδου 1952-57 φαίνονται καθαρά οι διαδικασίες που υιοθετεί ο Σπυρόπουλος για να φθάσει στην Αφαίρεση μέσα από την υπέρβαση του νατουραλιστικού αντικειμένου.

Λίγο αργότερα και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ΄50, ο ζωγράφος προωθεί τις αναζητήσεις του σε μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη «γραφή σημείων», η οποία υπηρετείται θαυμάσια από τις ιδιότητες και ευρηματικές τεχνικές του.

1942
Νάρκισσοι
Spyropoulos Foundation-Νάρκισσοι
19 × 14 εκ.
Λάδι σε καμβά
1943
Προμελέτη λαϊκής αγοράς
Spyropoulos Foundation-Προμελέτη λαϊκής αγοράς
37 × 54 εκ.
Λάδι σε καμβά
1945
Λιμάνι της Ύδρας
Spyropoulos Foundation-Λιμάνι της Ύδρας
60 × 75 εκ.
Λάδι σε χαρτί
1948
Στο Λατομείο
Spyropoulos Foundation-Στο Λατομείο
40 × 50 εκ.
Λάδι σε καμβά
1949
Eληές I
Spyropoulos Foundation-Eληές I
32 × 45 εκ.
Λάδι σε χαρτί
1950
Καλάβρυτα, δρομάκι πλάι στο ρέμα Ι
Spyropoulos Foundation-Καλάβρυτα, δρομάκι πλάι στο ρέμα Ι
60 × 80 εκ.
Λάδι σε καμβά
1950
Νεκρή φύση με κανάτα ΙΙ
Spyropoulos Foundation-Νεκρή φύση με κανάτα ΙΙ
23 × 31 εκ.
Λάδι σε χαρτί
1950
Νεκρή φύση με κανάτα Ι
Spyropoulos Foundation-Νεκρή  φύση με κανάτα Ι
58 × 78 εκ.
Λάδι σε καμβά
1950
Εληές
Spyropoulos Foundation-Εληές
60 × 80 εκ.
Λάδι σε καμβά
1952
Παππούς και εγγονός
Spyropoulos Foundation-Παππούς και εγγονός
40 × 30 εκ.
Λάδι σε χαρτί