1961 – 1962

Η εκρηκτική ζωγραφική

1961
Πέρασμα Νο 27
Spyropoulos Foundation-Πέρασμα Νο 27
97 × 162 εκ.
Λάδι σε καμβά
1961
Στο παρελθόν Νο 5
Spyropoulos Foundation-Στο παρελθόν Νο 5
45 × 55 εκ.
Λάδι σε καμβά
1961
Επιστροφή Νο 2
Spyropoulos Foundation-Επιστροφή Νο 2
38 × 49 εκ.
Λάδι σε χαρτί
1961
Εντελώς ξαφνικά Νο 2
Spyropoulos Foundation-Εντελώς ξαφνικά Νο 2
114 × 162 εκ.
Λάδι σε καμβά
1961
Δήλος
Spyropoulos Foundation-Δήλος
92 × 73 εκ.
Λάδι σε καμβά
1961
Στο φως της μέρας Νο 1
Spyropoulos Foundation-Στο φως της μέρας Νο 1
54 × 65 εκ.
Λάδι σε καμβά
1961
Πέρασμα Νο 95
Spyropoulos Foundation-Πέρασμα Νο 95
97 × 162 εκ.
Λάδι σε καμβά
1962
Χρησμός Νο 5
Spyropoulos Foundation-Χρησμός Νο 5
146 × 114 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1962
Ένας μύθος
Spyropoulos Foundation-Ένας μύθος
130 × 185 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1962
Κραναός Α
Spyropoulos Foundation-Κραναός Α
130 × 185 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά