1965 – 1974

Η μικτή τεχνική

Οι συνθέσεις της περιόδου 1965-74 βασίζονται σε τρία βασικά στοιχεία που είναι οι χαράξεις, το κολάζ και η πινελιά. Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί τα γαιώδη χρώματα, η αξία της φωτεινότητας τραβιέται στο εσωτερικό τους, μετασχηματίζεται σε θερμότητα και λειτουργεί σαν καταλύτης δραματικών ζωγραφικών συμβάντων τα οποία αναδεικνύονται από την ευρηματική τεχνική του τελικού κερώματος.

1965
Ορόσημο Β
Spyropoulos Foundation-Ορόσημο Β
81 × 65 εκ.
Mικτή τεχνική σε καμβά
1965
Σελίδα Νο 10
Spyropoulos Foundation-Σελίδα Νο 10
114 × 146 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1965
Επιστροφη Η
Spyropoulos Foundation-Επιστροφη Η
130 × 97 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1965
Δίπτυχο Β
Spyropoulos Foundation-Δίπτυχο Β
162× 140 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1965
Λόγος Α
Spyropoulos Foundation-Λόγος Α
162 × 130 εκ.
Mικτή τεχνική σε καμβά
1968
Ώρα L
Spyropoulos Foundation-Ώρα L
114 × 146 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1968
Δίπτυχο Benett
Spyropoulos Foundation-Δίπτυχο Benett
162 × 140 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1970
Δίπτυχο Ward
Spyropoulos Foundation-Δίπτυχο Ward
162 × 140 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1972
Πέρασμα Νο 17
Spyropoulos Foundation-Πέρασμα Νο 17
92 × 73 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά
1972
Αντίλογος Νο 7
Spyropoulos Foundation-Αντίλογος Νο 7
81 × 65 εκ.
Μικτή τεχνική σε καμβά